Porady,  Wady wzroku

Jak odczytać wadę wzroku z recepty?

Wychodząc od okulisty otrzymujesz receptę i totalnie nie wiesz jak ją odczytać? Nie rozumiesz tych wszystkich parametrów? Żaden problem! Za moment wszystko stanie się dla Ciebie jasne i przejrzyste.

Przede wszystkim by poznać swoją wadę wzroku musisz udać się do specjalisty. Po szczegółowym badaniu otrzymasz karteczkę, na której znajdują się wszystkie parametry. Poniżej znajdziesz opisy każdego z nich oraz dowiesz się jak w ogóle je odczytywać by poznać swoją wadę wzroku.


OP- oko prawe, OL – oko lewe.

Bliż i Dal – czym są te wartości?


Na recepcie po lewej stronie znajdować się będą dwa wiersze – jeden na bliż, a drugi na dal. W zależności od wady okulista wpisze w odpowiedną rubrykę parametry.

Jeśli na recepcie masz wpisane wartości w rubryce „dal” oznacza to że okulary są Ci potrzebne do jazdy samochodem i wychodzenia z domu. Dzieje się tak ponieważ wtedy musisz dostrzegać przedmioty i obiekty znajdujące się w dużej odległości.
Jednak, gdy wartości są wpisane w rubryce „bliż” to okulary będą dla Ciebie konieczne przy czytaniu książek, pracy biurowej i przy komputerze.

Zdarza się tak, że wartości są wpisane w obu rubrykach i to oznacza, że są Ci potrzebne dwie pary okularów – progresywne lub dwuogniskowe.

Sfera, cylinder, oś i odległość źrenic


Te cztery parametry to tak naprawdę najważniejsze W rubryce „sfera” wpisuje się wartości związane z dalekowzrocznością i krótkowzrocznością, czyli nic innego jak tzw. plusy i minusy. Od tego parametru będzie zależało jakie soczewki będą umieszczone w okularach. Jeśli wpisaną wartością będzie minus oznacza to że jesteś krótkowidzem (krótkowzroczność, miopia). Jednak jeśli będzie to plus to wręcz odwrotnie, jesteś dalekowidzem (dalekowzroczność, hyperopia).

Może okazać się tak że Twoje oko będzie miało problem z symetrią obrotową. To oznacza, że Twoja rogówka jest nierównomiernie zakrzywiona. Dlatego „cylinder” koryguje tą wadę. W przypadku gdy są wpisane wartości w rubryce cylinder to oznacza, że występuje astygmatyzm.

Natomiast „oś” przybiera wartości od 0 do 180 i oznacza prawidłowe osadzenie szkła w oprawie okularowej. Jeżeli na recepcie pojawia się cylinder, oznacza to, że musi pojawić się też oś. Te dwa parametry muszą być zawsze podawane razem.

Rozstaw źrenic przedstawiony jest zazwyczaj skrótem ”PD” (pupilary distance). Nie jest to nic innego jak odległość twoich środków źrenic od siebie podana w milimetrach.

Pozostałe parametry

Do pozostałych parametrów należy m.in. addycja oznaczana skrótem „ADD”. Określa ona różnicę pomiędzy korekcją do bliży, a korekcyjną do dali. Jeżeli nie masz takiej wartości na repecie, to jeszcze nie oznacza, że konieczna jest dodatkowa korekcja do bliży. Sam fakt =, że podano parametry do dali i do bliży świadczy o tym, że konieczne jest już korygowanie starczowzroczności, a wspomniana wcześniej addycja jest różncą mocy sferycznych bliży i dali wyrażona w znaku dodatnim.

Przykład:

DAL

Oko lewe – moc: -2,00

Oko prawe – moc: -3,00

BLIŻ

Oko lewe – moc: -1,00

Oko prawe – moc: -2,00

Oznacza to, że addycja ma wartość +1,00 na oku lewym oraz prawym. Zwykle addycja na obu oczach jest równa.

Kolejne parametry najczęściej dotyczą dzieci. Tymi wartościami jest pryzmat i baza. Odnoszą się one do dwóch wad wzroku – zeza oraz nieprawidłowości w widzeniu obuocznym. Po badaniu specjalista określa pryzmat i jego kierunek.

Teraz już wiesz jak odczytywać receptę! Proste, prawda?